1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "จำนวนคือสิ่งสำคัญ"

"จำนวนคือสิ่งสำคัญ"

แปลว่า:The amount is important.

November 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Does this literally mean "(The) amount is (the) important thing"? With Thai สิ่ง being a loanword from English "thing"?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย