"ใช่ เธอ"

แปลว่า:Yes, it is her.

November 13, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย