"I will stay three nights."

แปลว่า:ฉันจะอยู่ที่นี่สามคืน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย