"I will stay three nights."

แปลว่า:ฉันจะอยู่ที่นี่สามคืน

November 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PhenpitJa

I will stay here to night


https://www.duolingo.com/profile/JackMaid

ต้องเติม here ด้วยรึเปล่าน่ะครับถึงแปลแบบนี้ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย