"ห้าทุ่มแล้ว"

แปลว่า:It is already eleven.

November 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

The English is missing spaces between "eleven" and "at" resulting in the non-word "elevenat".


https://www.duolingo.com/profile/Exquirentius

elevenat??? อันนี้คือที่สุดของความชุ่ยแล้ว (รองลงมาคือคำตอบสลับกันในข้อแมวนอนกับหมา)


https://www.duolingo.com/profile/Assassin-T

It is eleven please!


https://www.duolingo.com/profile/TongsaiSee

? Please change this answer


https://www.duolingo.com/profile/Nicha941194

ทำไมมันไม่ตรงกันอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย