"เขาจะไปวิ่ง"

แปลว่า:He will go to run.

November 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

"He will go to run" is poor English. Perhaps "He will go running" is best.


https://www.duolingo.com/profile/Moonface89

He will go to run ? Seriously?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย