"We have an apple."

แปลว่า:พวกเรามีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

November 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WimarakPoo

เรียกว่าผลแทนลูกก็ได้นะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย