"She does not pay."

แปลว่า:เธอไม่จ่าย

November 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบเหมือนกันทำไมผิด

November 17, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย