"She does not pay."

แปลว่า:เธอไม่จ่าย

November 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบเหมือนกันทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย