https://www.duolingo.com/DauNgok

[Game] Trúc Xanh (Bắt đầu)

DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2

Xin chào! Nhìn qua tiêu đề cũng biết là Dâu tổ chức Trúc Xanh rồi ha, khỏi nói nhiều.


Thông tin:

 • Khỏi cần nói đăng kí nhé, cứ nhảy vào mà trả lời.

 • Nghiêm cấm việc dislike câu trả lời của người khác hay like câu trả lời của mình.

 • Kiên nhẫn một chút nhé, nó là thứ rất quan trọng khi học Tiếng Anh đấy :)

 • Có thể trả lời lại nhiều lần.

 • Người chọn ô đầu tiên là chủ thớt :v

 • Có 2 loại câu hỏi: Bình thườngKhó. Trả lời đúng sẽ có phần thưởng khác nhau.

 • Có 1 ô may mắn, trả lời đúng, mình sẽ mở một lần 2 ô theo ý người chọn và người chọn được phép trả lời tiếp.

 • Nếu như đoán sai từ khóa quá 3 lần thì sẽ không được đoán nữa. Tuy nhiên, bạn có thể trả 3 lingots cho việc tiếp tục đoán.


Giải thưởng:

 • Trả lời đúng từ khóa:

Trả lời đúng sau 1 - 2 ô: 300 lingots.

Trả lời đúng sau 3 - 4ô: 200 lingots.

Trả lời đúng sau 5 - 7 ô: 100 lingots.

Trả lời đúng sau 8 - 12 ô: 75 lingots.

Trả lời đúng sau 13 - 20 ô: 50 lingots.

Trả lời đúng sau 21 - 25 ô: 25 lingots.

 • Trả lời đúng câu hỏi:

Bình thường: 2 lingots.

Khó: 5 lingots (nhưng nếu đến lần thứ 10 mới trả lời đúng thì phần thưởng là 2 lingots nhé).


Ô:

Do không có nhiều thời gian nên Dâu không thể tự làm ô số được. Thông cảm nhé!
 • Từ khóa: _ _ _ _ _ (có 7 chữ)

Đoán từ khóa tại đây.

 • Các từ khóa sai: ``

Chúc may mắn!

2 tuần trước

59 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Ô 44: (Khó)

Chia động từ.

He resents (be)... told what to do.

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/_Thuy2k7_
_Thuy2k7_
 • 21
 • 6
 • 2
 • 147

being

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Wrong.
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-Bunn.

did

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Wrong
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Love_RoyWang

was

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Wrong.
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-...Cool...-

be

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Wrong.
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/ashLey.routin
ashLey.routin
 • 21
 • 8
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3

when

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Lạc đề :v
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/ashLey.routin
ashLey.routin
 • 21
 • 8
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3
 • were
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/S.Cute.
S.Cute.
 • 23
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6

tell

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Quynh_Moon_2k5

to be

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/.Miin.
.Miin.
 • 15
 • 8
 • 4
 • 53

were

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Lucia_2k7

has being?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/T.a.T.a..
T.a.T.a..
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

to be

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/acesaluffy123

of

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/acesaluffy123

of

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/.Kirito-Asuna.
.Kirito-Asuna.
 • 10
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 18

because

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/ThuyLinh2k5

to be

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-----iChun-----

been?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Rinzona

Been

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/tranvangiang6a

to be

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/tranvangiang6a

so 75

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Rinzona

Dễ to be thật

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-----iChun-----

?

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/b0ePK63T

He resents did told what to do.

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/b0ePK63T

cho mk chọn số 9 nha o<0

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Rinzona

"Be" mà bạn nhầm hả ?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/VenusHami

had been

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/ThienBang13
 • Tg

 • Số 76

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/LNguynThuT6

Mk chọn số 8 nhé!

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/T.a.T.a..
T.a.T.a..
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Chị Dâu chuồn đâu lẹ dzạ =))

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/phamvi123

chon so 100 nha

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-Dastymn.Gly
-Dastymn.Gly
 • 15
 • 9
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • Tham gia :))
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/cat-simmy

Wrong

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/-.-Bon-.-
-.-Bon-.-
 • 10
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • Tg)):
 • Số 93 nha
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/b0ePK63T

mk chọn số 44

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Ô 22: (Bình thường)

Tìm và sửa lỗi sai:

Kites vary in size, shape and weight, according to the fancy of its creators.

Đáp án: its -> their.
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-Bunn.

Kites are vary in size, shape and weight, accord to the fancy of its creators.

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Wrong.
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-Bunn.
 • Tg

 • Số 9 ( chọn đc đúng hâm ) - Mk chọn trc`

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Dâu sẽ chọn đầu tiên nha. Bunn chờ tí đi, 18h35' mới bắt đầu.
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-Bunn.

Okay

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Ô 23: (Bình thường)

Chọn câu trả lời đúng.

Do you think we'll find a solution ... the problem?

A. to

B. for

C. of

D. about

Đáp án: A
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/b0ePK63T

do you thinnk we'll find a solution to the problem ?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DauNgok
DauNgok
 • 22
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • Correct. Bạn chọn số đi!
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DinhTriet440

tg số15

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/-...Cool...-
 • Tg
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DinhTriet440

mik lỡ ấn nhầm

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DinhTriet440

tg

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/DinhTriet440

bạn có thể trả lại 1 ling cho mik ko

2 tuần trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.