"เด็กผู้ชายกินข้าวเย็น"

แปลว่า:The boy eats dinner.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PJljNP

กินข้าวเย็นไม่ใช่ have dinner หรอคะ ทำไมถึงใช้ eat

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย