"อุปกรณ์"

แปลว่า:The instrument

November 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ole567108

หลอกล่อ เพื่ออะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย