1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า"

"เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า"

แปลว่า:Is he a boy?

November 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Juymeaw

เราเขียนผิดIs he a biy ถูกเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย