"เขาเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า"

แปลว่า:Is he a boy?

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Juymeaw

เราเขียนผิดIs he a biy ถูกเฉย

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย