"He is afraid of the dog."

แปลว่า:เขากลัวหมาตัวนี้

November 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

ไม่มีคำว่ากลัวในบทเรียนอ่ะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย