"I like making you happy."

แปลว่า:ฉันชอบการทำให้คุณมีความสุข

November 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ทำไมใช้ make เติมing


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ไพเราะมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย