"Ididnotlovehimthen."

แปลว่า:ฉันไม่ได้รักเขาตอนนั้น

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/fYgU9
fYgU9
  • 16
  • 44

ไม่ได้แปลว่า ฉันไม่ได้รักเขาแล้ว เหรอคะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย