"I did not love him then."

แปลว่า:ฉันไม่ได้รักเขาตอนนั้น

November 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

ไม่ได้แปลว่า ฉันไม่ได้รักเขาแล้ว เหรอคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย