"Iwantanewtennisracket."

แปลว่า:ฉันอยากได้ไม้เทนนิสใหม่ไม้หนี่ง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutee3

แก้​ ไม้หนึ่ง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย