https://www.duolingo.com/KPNguynV

A best song ever of you

KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

Hãy viết ra tên bài hát mà bạn tâm đắc nhất muốn gửi vào đây.(nhớ là bằng tiếng Anh nha <3)

2 tuần trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-Bii.
 • Fake Love <3
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/.ARMY-BTS.
 • Fake Love <3
2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/_Thuy2k7_
_Thuy2k7_
 • 21
 • 6
 • 2
 • 151

Will you <3

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/F-O-R-E-V-E-R

symphony

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/F-O-R-E-V-E-R

tek còn bn thì s?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/cuong181091

reality :)

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Quang_Huynh_1209

forever and one

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/BLACK.PINK.

That girl~

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/cuong2008ha

Thang Thien Cave

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/cuong2008ha

Thang Thien Cave

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/_Taehyung-oppa_
 • Fake Love
1 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Thien7200an

amimals

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

4 ngày trước

https://www.duolingo.com/-Dii.
-Dii.
 • 11
 • 4
 • 3
 • BTS songs <3
1 tuần trước

https://www.duolingo.com/KPNguynV
KPNguynV
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 49

<3

1 tuần trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.