"ตำรวจ"

แปลว่า:The police

November 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NimariHede

เขียน Police อย่างเดียวผิดจ้า โจทย์เขียนแค่ว่า "ตำรวจ" ไม่ได้เขียนว่า "ตำรวจคนนี้"


https://www.duolingo.com/profile/Harrupersi

นั่นดิ่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย