"ตำรวจ"

แปลว่า:The police

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NimariHede

เขียน Police อย่างเดียวผิดจ้า โจทย์เขียนแค่ว่า "ตำรวจ" ไม่ได้เขียนว่า "ตำรวจคนนี้"

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย