https://www.duolingo.com/KimWidman

Swedish is a difficult language! / Svenska är ett svårt språk!

Hello all of you who learn Swedish on DL! / Hej alla ni som lär er svenska på DL!

I have always suspected that Swedish is a difficult language although it is my native language. Today I really got myself into trouble with it.

Jag har alltid misstänkt att svenska är ett svårt språk fast det är mitt modersmål. Idag fick jag verkligen problem med det.

I am learning Spanish here (taking the Swedish course also just out of pure curiosity) and to get some more practice I bought a novel + audio in Spanish, thinking that it would be a good exercise to read, listen and translate.

Jag lär mig spanska här (går svenskakursen också enbart av ren nyfikenhet) och för att få lite mer övning köpte jag en roman + audio på spanska, i tron att det skulle vara en bra övning att läsa, lyssna och översätta

Well, I could listen and hear the spanish words, read the spanish words, and also understand the context.

Tja, jag kunde lyssna och höra de spanska orden, läsa de spanska orden, och också förstå sammanhanget.

But I couldn´t translate into Swedish! Translating to English on the other hand was a less difficult task.

Men jag kunde inte översätta till svenska! Att översätta till engelska å andra sidan var mindre svårt.

So if you find Swedish a hard language to learn - you are probably totally correct.

Så om du tycker att svenska är ett svårt språk att lära sig - då har du antagligen helt rätt.

November 27, 2018

38 Comments


https://www.duolingo.com/JessePaedia

I didn't find the Swedish course that hard. I don't really consider Swedish a particularly hard language in itself, it is about as hard as learning a Romance language or another Germanic language. The only thing I find hard about Swedish is the lack of opportunities to use the language.

There is a lot of Swedish media, such as music, films, radio shows, and YouTube videos, however, it's difficult to find people to practice speaking Swedish. When I meet Swedes, I would try to speak Swedish, but we would both end up speaking English. This is because Swedes speak better English, than I speak Swedish. However, when I meet people from Spain or Latin America and speak to them in Spanish, my level of Spanish is usually higher or on par with their level of English. As a result, I am able to practice speaking Spanish for longer.

If Swedes didn't speak English well, like they did in the past, maybe it would be easier to learn Swedish.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Ja, du har helt rätt. Den vitt urbredda kunskapen i engelska är ett problem, särskilt för engelsktalande som flyttar hit eftersom de i så gott som alla vardagssituationer kan uttrycka sig på sitt modersmål och bli förstådda och bli tilltalade på sitt eget språk.

Men nu skrev jag ju inte det här enbart för dem som har ett annat germanskt språk som modersmål utan faktiskt med tanke på hela DL-gemenskapen. Det finns faktiskt de som har t. ex. tagalog eller koreanska som modersmål och lär sig svenska via ett tredje språk, t. ex. engelska, som de inte heller behärskar till perfektion. Min avsikt var att uppmuntra dem.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/Thomas-Steve

We English speakers have to try harder, no question about it. I've walked into stores and had clerks I've never seen before switch to English (without me wanting or asking them to) after I've said nothing more than "Hej". Which I don't mind saying usually knocks me back a step. But especially if there's a cue, you just have to do whatever takes the least amount of time so you give in and go with the flow.

I've known exchange students and people working as servers in restaurants do pretty well with Swedish in a short time. It can be the same with people who find work in pre-schools. A bricklayer from Great Britain with no formal training in Swedish at all was told after two years of doing construction work that there was nothing SFI could teach him that he didn't know already.

On the other hand it's common to hear about engineers and other professionals who have been in Sweden for ten years or longer who, because everyone constantly speaks English with them, are unable to speak or understand Swedish at all.

The widespread use of English is convenient for tourists and an advantage for Swedes but I think that for English-speaking residents it's a terrible hindrance. If I didn't believe Duolingo and other forms of training weren't useful I wouldn't use them, but I'm convinced that direct, personal interaction is crucial.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Ärligt talat så tycker jag att vi är oförskämda när vi väljer att tala engelska med alla och envar. Det är naturligtvis bra, som du skriver, på turistnivå, men när vi vet att vi talar med någon som är bosatt här och har för avsikt att stanna länge bör vi värna om att dela med oss av vårt språk. Det ger en helt annan dimension till livet när man förstår allt som sägs omkring en även om det mesta är oviktiga saker. Om du förstår dem har du åtminstone en möjlighet att själv avgöra om du tycker de är viktiga eller inte.

Jag tror att många svenskar känner sig bättre, mer betydelsefulla och respekterade när de talar engelska. Jantelagen i praktiken!

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/Thomas-Steve

Oh I don't know. 'Oförskämda' may be a little strong. But I think I know what you mean. Personally I find it annoying sometimes to see advertising done entirely in English, or hear conversations sprinkled with English phrases. But it's fun to speak a second language, at least sometimes. I can't blame anyone for it. Speaking for myself, I respect enspråkiga gamlingar och småbarn as much or more than anyone. Bottom line is that I'm determined to learn you guy's language as well as you've learned mine. Whether that breaks jantelagen eller inte. ;-)

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Kör hårt! :-D

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/ca23sere

I'm exactly in the opposite situation. My native language is Spanish (I'm from Argentina) and I'm learning Swedish from English (DL doesn't have the course from Spanish) : ). I didn't find it difficult in that way, probably because English and Swedish are quite similar from my point of view. I don't translate the Swedish to Spanish, instead, in my mind I translate Swedish to English. Either way, I wanted to point out that I found, in my opinion, that slang words and phrases in English are very similar to slang words and phrases in at least the Argentinian Spanish. Not the words itself of course, but the ideas behind. I mean, both slangs are more similar than the formal languages. I don't know how the Swedish slang is, but I hope that the more we know the more we realize the similarities in both languages. I've mentioned the slang because it is the real language spoken, and it has a huge difference in regard to the written language or the formal language, there are probably more differences in both Spanish. Translate from spoken Spanish to formal Spanish is hard even for natives : )

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/GuyANDERSO2

Wow that’s really impressive. I do agree that Swedish and English are similar. :)

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/Skidbladner

That a native speaker has trouble finding the right words when translating into the native language, has very little to do with the with the difficulty people have learning said language. I find your problems much more likely to be a remnant of how Duo teaches languages.

How difficult Swedish is to learn has of course a lot to do with how far your native language is from Swedish. For those who have English or German as first language it is on the other hand one of the easiest natural languages to learn.

Why does so many people in Sweden then believe that Swedish is hard? That's because of the only real difficulty: To stop speaking with a very heavy accent. If a lot of people that has lived in Sweden for decades still speaks with heavy accents a lot of people will assume that the language is hard, although this only is true for the ability to speak it pitch-perfekt.

tl;dr
It is easy for a speaker of a Germanic language to learn a fully functional although heavily accented Swedish.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/LICA98

in Swedish the only difficult thing is to remember the gender of the words (and maybe pronunciation as well)

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/hanspersson

And spelling, I would guess. It's pretty far from regular. Perhaps not quite as bad as English, though.

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/Emmeline856

Jag har en liknande problem.

Jag kan läsa på svenska ganska bra och uttrycka mig själv okej (men jag har några "engelsktalande problem" (mitt modersmål är engelska), men när det kommer till hörförståelse jag är hemsk. Jag kan knappast förstå alls, kanske en eller två ord per meningen, och aldrig att förstå hela meningen. Det låter som en helt röra till mig och jag är osäker om hur att bryter igenom det här.

Hoppas att det här låter rimligt!

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/hanspersson

Fortsätt att lyssna på svenska så kommer du att vänja dig. Ibland brukar jag sätta på någon tysk kanal med mycket prat i bakgrunden när jag jobbar och inte egentligen lyssna på den, men efter ett tag märker jag att jag förstår ändå.

Några kommentarer om ditt språk: Till att börja med så är det inget problem att förstå, men några detaljer tänkte jag nämna ändå.

  • "engelsktalande problem" är en särskrivning. Det är ett fel som många svenskar också gör, men det du skriver betyder egentligen "a problem that speaks English", inte "a problem for speakers of English". Rätt är "engelsktalande-problem", "engelsktalandeproblem" eller en helt annan formulering.

  • "jag är hemsk" är en korrekt mening i sig själv, men eftersom det står i en bisats så måste det vara "är jag hemsk".

  • "och aldrig att förstå hela meningen", "jag är osäker om hur att bryter igenom det här". Jag förstår hur du tänker på engelska, men dina "att" ser konstiga ut på svenska här (även om ett rätt vanligt fel numer är borttappade "att"). Jag skulle säga "och förstår aldrig hela meningen" respektive "jag är osäker på hur jag kan förbättra det här". Observera skillnaden mellan prepositionerna här: "Jag är osäker om jag kan" (I am not sure if I can) och "Jag är osäker på hur jag kan" (I am not sure how I should). Det första uttrycker osäkerhet om du alls kan medan det andra uttrycker osäkerhet om hur du ska göra, men inte om ifall du klarar det.

  • "det låter som en helt röra till mig". Till att börja med måste det vara "en hel röra" eftersom det är "en röra" (men "ett helt liv", exempelvis). "helt" är dock inte något bra ord här. Jag skulle skriva "det låter som en fullständig röra för mig". En annan möjlighet som är närmare ditt förslag är "det låter helrörigt för mig". Här kan jag tyvärr inte förklara varför, men "helt" fungerar inte som separat bestämmande adjektiv till "röra" men som prefix går det bra.

Men som jag sade, det går utmärkt att förstå vad du skriver!

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/Emmeline856

Haha, tack så mycket för rättelserna!

Jag har lyssnat till svenska i bakgrunden men kan jag inte räknar ut det här för det mesta. Jag höra enskilda ord här och där men inte hela meningar, trots att lyssna för ganska några timmar. Jag säger ofta: "Aha, det är "någonting" där, helvete, missade jag nästa 5 sekunder!" Kanske måste jag lyssna mer?

Jag antar att du är svensk? Du förklara saker mycket väl och jag uppskatta det mycket. Jag hoppas att jag minns de här sakerna i framtiden! Jag tycker att jag kan förklara mig själv för det mesta på svenska, men det är inte helt rätt eller det är sagt ganska konstigt.

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/hanspersson

Ja, jag är svensk.

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/Emmeline856

Det är jättekul, tack för allt dina förklaringar!

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

"Inte helt rätt" är mycket bättre än "inte alls".

Att höra enskilda ord är bättre än att inte höra någonting.

Jag tycker det verkar som om du har kommit långt.

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/Emmeline856

Jag kunde förstå enskilda ord här och där från början dock. Det blir inte bättre nu, haha.

Det är ganska svårt att hitta resurser på svenska med korrekt svensk undertexter (SVT har undertexter på svenska men det är inte alltid korrekt). Jag har en känslan att det kommer att plötsligt låter "rätt" till mig i slutet - åtminstone hoppas jag det händer!

Jag har lärt mig svenska allvarligt för ungefär 8 månader (har varit här för 1,206 dagar men kände mig som jag lärde mig endast grunderna). Jag försöker att använda svenska hela tiden med mina svensktalande vänner nu.

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

1988 flyttade jag till London och hade ungefär samma problem som du (fast med engelska förstås). Jag kunde läsa, skriva och uttrycka mig men tyckte det var svårt att höra vad folk sade.

Efter ett tag märkte jag att när jag tittade på ett TV-program om något ämne som verkligen intresseade mig så förstod jag mer än när jag tittade på ett program som jag tyckte var ointressant. David Attenborough blev min bästa engelskalärare! Jag använde mig av hans program som om de var en bilderbok. När jag såg en brunbjörn i snöväder i bild och hörde "the brown bears of Scandinavia hibernate at winter" blev det lätt att höra och förstå hela meningen eftersom bilderna redan talat om för mig vad som höll på att ske. Samtidigt lärde jag mig att "hibernate" som jag aldrig ens hört förut betyder "dvala/gå i ide".

Den här metoden fungerade bara för mig när programmen saknade undertext. När det fanns en undertext gick antagligen alltför mycket uppmärksamhet åt till att läsa istället för att lyssna.

Och efter många timmar med Attenborough och matlagningsprogram hände det som du hoppas på: Plötsligt lät det rätt!

Så mitt bästa tips är: Strunta i undertexterna och försök hitta ett program om något ämne som verkligen intresserar dig, och fortsätt att tala svenska med dina vänner.

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/Emmeline856

Jag finner att jag kan inte prata heller. Jag kan skriva ganska bra, men kan prata inte alls! Jag fryser varje gång jag försöker att säga ingenting.

Jag tror att ditt förslag är helt rätt - om det finns undertexter läser jag dem mer än för att lyssna!

Tack för tips!

December 1, 2018

https://www.duolingo.com/MatthewKramer

I am an American of Swedish ancestry who learned a few Swedish words as a child but mostly picked it up a bit by being in Sweden. I learned German decently many decades ago, as well as a little French. I never formally studied Swedish until Duolingo.

I find Swedish really easy. I think it is grammatically easier than German, although the pronunciation is a little more unforgiving. It is structurally so much like English, with plenty of cognates. I am lucky in that I pick up pronunciation very readily, which is a big plus in Swedish. When I was in Sweden, people were not really sure where I was from, so they would not always switch to English on me-a couple of times they answered me in German and I was often getting asked for directions by Swedes!

It is easier these days because there was no internet when I was young and no opportunity to check out Swedish websites, etc. The one thing easier about German is that I find a lot of people I can speak it with!

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Hahaha! And I am often spoken to in English because of the way I look!

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/Thomas-Steve

A Chinese SFI classmate of mine found it too difficult translating Swedish directly to Mandarin, so he gave up trying, translating it to English instead.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Does this mean that the SFI classes are of mixed nationalities? That would certainly not make it easier to learn.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/Thomas-Steve

Well sure. We had people from everywhere. It was pretty cool really. I was the only North American. Two from South America, many from Africa and the middle east, one from the Philippines, two Russians, two Chinese, two from Thailand, several from Kyrgyzstan, the Ukraine. I would give our teacher a five out of five star rating. But one problem was that she eventually had to start saying "Jag förstår inte engelska" to people because nearly everyone had English to some extent, and they'd use it to ask her questions.

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/GuyANDERSO2

Well Swedish has been easy for me so far after I completed the Norwegian course. Also Spanish and Swedish are very differnt languages so it’s probably clashing a bit. But stick at it, it’s a very nice language. :)

November 28, 2018

https://www.duolingo.com/hanspersson

I recognize what you say about the translation issue although in my case it would be going via English between Swedish and German. However, I notice that it's getting to be somewhat less noticeable as I start delving into the de->fr course so that I need to work on my German from a different perspective, so to speak. At this point I'm definitely doing that course more to practice my German than to actually learn French.

November 29, 2018

https://www.duolingo.com/RowanM.1

I find Swedish relatively easy (so far at least), especially because of its similarities to English and German, not to mention its close relatives Danish and Norwegian. The hardest languages of the ones I'm studying (or at least trying out) are probably Greek and Hebrew. Russian is pretty challenging as well, although I'm getting the hang of one or two aspects of it. Then there's Japanese with not one, but three different writing systems! But Swedish and the other Scandinavian languages are, for me at least, among the easier ones to get to grips with. Mostly the same alphabet as English, apart from a few umlauts, relatively straightforward grammar (prepositions can be tricky though) and plenty of cognates with English, Danish and Norwegian (got to watch the frukost/frokost difference between Swedish and Danish though!).

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Yes. Like chess - a minute to learn, a lifetime to master.

On a basic level Swedish is easy if you are familiar with another Germanic language. And thank you for pointing out that it is your own opinion your talking about instead of speaking for the whole of the world as many others seem to do. :D

November 30, 2018

https://www.duolingo.com/KurtThornb

Well you have to speak very clearly and on cue into the computer. I often say things correctly but I start speaking too early so the computer tells me I am wrong.

Tja, du måste tala mycket tydligt och på cue i datorn. Jag säger ofta saker rätt men jag börjar prata tidigt så datorn säger att jag har fel.

December 3, 2018

https://www.duolingo.com/hexagore

I expect the hardest thing about learning Swedish, at least for me, is being able to understand normal spoken colloquial Swedish (and in my case speak it without a horrible accent - I’m Northern English and this apparently makes my Swedish sound a bit Danish).

One of the things I’ve been doing, though, is watching all of Game of Thrones with the Svenska subtitles on and realising just how much English is full of idioms and expressions that can’t be translated literally into Swedish, that speaking Swedish seems to require a lot of work to find the closest matching sentiment - something I find very difficult indeed!

I wonder if this this part of what you’re experiencing with translating from Spanish, too?

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Surely. It was the major problem. I can often pick a word or an expression in Spanish and find a corresponding word or expression in English, but in Swedish I have to make a choice between several different words/expressions that do not fully cover the whole concept of the Spanish/English ones. It seems to me that Swedish words are "narrower".

Personally I wouldn´t worry too much about speaking with a heavy accent as long as vocabulary and grammar are correct enough to produce understandable language. I do also speak with a heavy accent - the one of Stockholm!

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/hanspersson

I'd say this is a common problem between any two languages: the concepts covered by words don't entirely match which makes translation tricky.

December 8, 2018

https://www.duolingo.com/kiteo

I’m informally translating a Swedish novel to English as practice - and struggling so often to translate the breadth of meaning of Swedish words into simplistic-seeming English ones by comparison. I think that might be a function of translating.

December 31, 2018

https://www.duolingo.com/KimWidman

Yes. This was the real challenge. To find the closest matching words, and to keep the language on a constant level of complexity without deviating too much from the original.

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/kiteo

I don’t know, English is my native language, and I’m finding Swedish so damn easy. I mean, it’s still a long slog, but it’s sooooo similar to English!! Then again, the other languages I’ve more or less seriously been exposed to are some Romance languages, Farsi, Indonesian and Thai (eeek), so...

I suppose if one does not have a Germanic language as native, Swedish will be challenging, even more so if not super comfortable with any Indo-European language.

December 31, 2018
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.