"I want mango and pineapple."

Translation:ʻO ka manakō a me ka hala kahiki koʻu makemake.

December 2, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/DABurnside
 • 25
 • 17
 • 15
 • 12
 • 1047

Mango and pineapple are my desire (?)

December 2, 2018

https://www.duolingo.com/Zabrunga
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2

yes

December 7, 2018
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.