"I have a horse."

แปลว่า:ฉันมีม้าตัวหนึ่ง

December 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/jack802156

ตำรวจจับนะ


https://www.duolingo.com/profile/shiroNeko727233

งงนานอยู่เหมือนกัน555


https://www.duolingo.com/profile/PhonlopMat

เสพรึขายล่ะพ่อหนุ่ม?


https://www.duolingo.com/profile/PokPongR

ม้าเป็นตัวหรือขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย