"They are the leaders."

แปลว่า:พวกเขาเป็นผู้นำ

December 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

พวกเขาคือผู้นำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย