"The man has the book."

แปลว่า:ผู้ชายมีหนังสือ

December 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/F59i3

พิมพ์ถูกแล้วทำไมถึงผิด?


https://www.duolingo.com/profile/KLKaminTS

พิมพ์ถูกแล้วทำไมถึงผิดอะ


https://www.duolingo.com/profile/KLKaminTS

ไม่รู้ทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/rJzb15

ใครที่พิมพ์ถูกแล้วแต่ยังผิด **อย่าใช้ตัวช่วยพิมพ์​ในคีย์บอร์ด ให้พิมพเองใหม่ทั้งหมด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย