"What is your position?"

แปลว่า:ตำแหน่งของคุณคืออะไร

December 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Wouldn't it also be correct to say "อะไรคือตำแหน่งของคุณ"?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย