1. Forum
  2. >
  3. Topic: Dutch
  4. >
  5. Je/Jouw possessive pronoun em…

https://www.duolingo.com/profile/Dutchesse722

Je/Jouw possessive pronoun emphasis (for advanced/serious students of Dutch)

I just wanted to share this piece of language advice (taaltip) I read recently in a Dutch language newsletter. A lot of Dutch language learners/students tend to get confused as to when to use je vs. jouw vs. jou. Here's a copy of the language advice in Dutch followed by the English translation:

"Taaltip: bedankt voor je/jouw reactie

Zowel ‘Bedankt voor jouw reactie’ als ‘Bedankt voor je reactie’ is correct, maar ‘Bedankt voor je reactie’ is het gewoonst. Het gebruik van jouw is namelijk nogal nadrukkelijk, terwijl die nadruk hier niet noodzakelijk is.

De vormen jij, jou én jouw kunnen allemaal vervangen worden door je als er geen nadruk op ligt. Het verschilt per zin of het neutrale, niet-nadrukkelijke je de voorkeur verdient, of het nadrukkelijke jij, jou of jouw. (Zie ook de website Taaladvies.net.)

De laatste jaren lijkt het gebruik van jij, jou en jouw op niet-benadrukte plaatsen toe te nemen, zoals in ‘Bedankt voor jouw reactie’. Fout is dat natuurlijk niet, maar als er geen nadruk op ligt, is je beter: ‘Bedankt voor je reactie.’"

Language advice: 'Bedankt voor je reactie' (Thanks for your comment) Both 'Bedankt voor je reactie' and 'Bedankt voor jouw reactie' are correct, but 'Bedankt voor je reactie' is most common. The use of 'jouw' is rather explicit, while that emphasis is not necessary here.

The forms 'jij,' 'jouw' and 'jou' can all be replaced by 'je' if there is no emphasis on it. It differs per sentence whether the neutral, non-emphatic 'je" is preferred, or the explicit 'jij', 'jou' or 'jouw.' (See also the Taaladvies.net website.)

In recent years, the use of 'jij', 'jou' or 'jouw' in non-emphasized sentences seems to increase, as in 'Bedankt voor jouw reactie.' This is obviously not an error, but if there is no emphasis on it, 'je' is better: 'Bedankt voor je reactie.'

In the Dutch sentence discussions, I regularly read questions or comments as to whether "jij" or "jouw" should be accepted. In most sentences either form is not incorrect, but unless you are specifically emphasizing the pronoun, "je" is the most common and used form.

By the way, jou is a direct object pronoun, whereas jij is a subject pronoun and jouw is a possessive pronoun.

December 5, 2018

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Pinsch3

Thanks, Dutchesse! Very helpful, as always...! ;-)


https://www.duolingo.com/profile/Usagiboy7

Thank you so much for this!


https://www.duolingo.com/profile/weerwater

Dat ze daar nou nooit eerder aan gedacht hebben...


https://www.duolingo.com/profile/Dutchesse722

Wie bedoel je precies met 'ze'?


https://www.duolingo.com/profile/JoseeV64

Beste Dutchesse, bedankt voor jouw bijdrage. Jij, de Taalunie en Taaladvies hebben gelijk dat het bezittelijk voornaamwoord "je" minder nadrukkelijk is dan "jouw". Het woordje "je" is echter ook een persoonlijk voornaamwoord, namelijk de tweede persoon enkelvoud. Voor de tweede persoon enkelvoud kunnen we zowel "je" als "jij" gebruiken. Om goed onderscheid te blijven maken tussen de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden adviseer ik jou en alle Duolingo studenten Nederlands om wel "jouw ...." te schrijven.


https://www.duolingo.com/profile/Dutchesse722

"Het woordje "je" is echter ook een persoonlijk voornaamwoord, namelijk de tweede persoon enkelvoud. Voor de tweede persoon enkelvoud kunnen we zowel "je" als "jij" gebruiken."

Als moedertaalspreker van het Nederlands ben ik me daar bewust van, en Genootschap Onze Taal (wiens advies ik hierboven had geciteerd) ogenschijnlijk ook. Daarom schrijven ze: 'De vormen jij, jou én jouw kunnen allemaal vervangen worden door je als er geen nadruk op ligt. Het verschilt per zin of het neutrale, niet-nadrukkelijke je de voorkeur verdient, of het nadrukkelijke jij, jou of jouw.'

Bedankt voor uw advies, maar ik heb het niet nodig. Ik blijf 'je' zeggen en schrijven en 'jij,' 'jou' en 'jouw' alleen als ik er de nadruk op wil leggen.

Ik raad u aan om dit artikel goed door te lezen: https://taaladvies.net/taal/advies/tekst/109. Schenk vooral veel aandacht aan deze zin: 'Overmatig gebruik van volle vormen in onbeklemtoonde positie maakt zowel geschreven als gesproken taal onnatuurlijk.' Dit is niet alleen belangrijk voor moedertaalsprekers, maar ook voor studenten van de Nederlandse taal.


https://www.duolingo.com/profile/P_Azul

Some of this is explanation, some of it is opinion. Apparently, the writer reads more emphasis in "jouw" than in "je". Those who choose to write "jouw" probably see that differently.

Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.