"เด็กผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:This girl eats an apple.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/g82S3

ทำไมมี S หรอคะ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย