1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เด็กผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิ้ลล…

"เด็กผู้หญิงคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง"

แปลว่า:This girl eats an apple.

December 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/g82S3

ทำไมมี S หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/Gongtup1

เพราะแอปเปิ้ล(ลูกหนึ่งคะ)


https://www.duolingo.com/profile/meena2547

ใช่ค่ะทำไมต้องเติมs


https://www.duolingo.com/profile/SirNamblin

เติม s เพราะมันไม่ใช่ i you we they หรือเปล่าคะ แหะๆ


https://www.duolingo.com/profile/Van64634

เขียนถูกตอบไม่ถูกทำไงดีคะ


https://www.duolingo.com/profile/SuroyyaDai

ตอบไม่ตรงกับคำเฉลย


https://www.duolingo.com/profile/Salwa629984

ไม่ใช่ the girl eats an apple หรือคะ ทำไมใช้ one ล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NUMWAN504441

ไม่ใช่ ว่า กำลัง กิน ถึง ใส่ s แต่ ถ้า ใส่ s แปล ว่า มากก่วา 1


https://www.duolingo.com/profile/BornSathap

ถ้าเป็นเรา ไม่มีs ในกิริยา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย