"Where were you last night?"

แปลว่า:คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้

December 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fahfyz

คำตอบถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย