https://www.duolingo.com/VHngQun624469

Giúp mk với

Làm sao để chèn ảnh vào một bài viết thảo luận

1 tuần trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Xem video dưới đây :)

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/.Anne_Jasties.
  • Sao cậu chèn video vào nhận xét đc v !? Có ng ns chỉ MOD ms chèn đc mak :D Làm wen đc kh ạ !?
5 ngày trước

Thảo luận liên quan

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.