"What day is the holiday?"

Translation:ʻO ka lā ʻehia ka lānui?

12/10/2018, 9:41:08 AM

4 Comments


https://www.duolingo.com/DouglasJulien
 • 25
 • 25
 • 25
 • 18
 • 17
 • 17
 • 15
 • 15
 • 12
 • 11
 • 11
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 231

What about: ʻO ka Pōʻahia ka lānui?

12/10/2018, 9:41:08 AM

https://www.duolingo.com/PilimaiTraub

Why is Pōʻahia not accepted?

1/1/2019, 7:21:40 PM

https://www.duolingo.com/Mariela85057

Wouldn’t it be right “Aia ka lānui ma ka lā ‘ehia?, or Aia ka lānui ma ka Pō’ahia?”

2/16/2019, 10:59:47 AM

https://www.duolingo.com/RonRGB
 • 24
 • 16
 • 16
 • 8
 • 8
 • 108

What (day) is the holiday? The holiday is Monday.

What (date) is the holiday? The holiday is January third.

The way this duolingo sentence is being used causes confusion.

{ DAY (which or what) = ka Pōʻahia }

is being used as

{ DATE (which or what) = ka lā ʻehia }

3/10/2019, 7:36:26 PM
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.