"หนัง"

แปลว่า:Movie

December 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

In English, "film" has several meanings, one of which is "movie".

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย