"Myuncleisatwork."

แปลว่า:ลุงของฉันอยู่ที่ทำงาน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mynameisbo17

งง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mynameisbo17

ไม่เจ้าใจ

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย