"My uncle is at work."

แปลว่า:ลุงของฉันอยู่ที่ทำงาน

December 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mynameisbo17

ไม่เจ้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/JoyJanjera

ก็ถูกใช่ไหม?งงง ทำไมผิด? เจอหลายครั้งแล้ว กรุณาแก้ไขและตรวจสอบหน่อย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย