1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันไม่มีประกัน"

"ฉันไม่มีประกัน"

แปลว่า:I have no insurance.

December 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Does this really mean insurance on its own? Is ประกันภัย better at all?

Wiktionary: https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย