"We did not want to tell you."

แปลว่า:พวกเราไม่ได้อยากบอกคุณ

December 13, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is the ได้ here necessary? Is the sentence grammatical without it? Does it alter the meaning?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย