"ฉันจะจ่ายเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันของเธอวันนี้"

แปลว่า:I will pay your lunch today.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NuchsaraYu

i will pay her lunch today

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย