"You and I drink juice."

Translation:Inu kāua i ka wai hua ʻai.

12/13/2018, 8:22:14 PM

1 Comment


https://www.duolingo.com/JamesTWils
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 4
 • 1349

Is ka wai hua'ai any fruit juice?

12/13/2018, 8:22:14 PM
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.