1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณจะเลือกด้วยกันกับฉันไหม"

"คุณจะเลือกด้วยกันกับฉันไหม"

แปลว่า:Will you choose with me?

December 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

As a native English speaker I cannot guess what this is supposed to mean...

Learn English in just 5 minutes a day. For free.