"She presents the book."

แปลว่า:เธอนำเสนอหนังสือเล่มนี้

December 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

พิมพ์ถูกทุกตัวแล้วนะ ยังไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย