"Hele ke kumu i ke kula i ka hola ʻehia?"

Translation:What time does the teacher go to school?

12/15/2018, 5:20:15 AM

1 Comment


https://www.duolingo.com/RonRGB
  • 24
  • 16
  • 16
  • 8
  • 8
  • 116

Hele ke kumu i ke kula i ka hola ʻehia? = What time does the teacher go to school?

(One possible answer) Hele ke kumu i ke kula i ka hapalua hola ʻehiku o ke kakahiaka. = The teacher goes to school at 7:30 am.

3/18/2019, 10:20:48 PM
Learn Hawaiian in just 5 minutes a day. For free.