"The family has an architect."

แปลว่า:ครอบครัวมีสถาปนิก

December 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tcp93

งง ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/E7xh11

ถ้าแปลว่า "ครอบครัวนี้มีสถาปนิค" ได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/02MH3

อิหยังวะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย