"How do you feel?"

แปลว่า:คุณรู้สึกยังไง

December 16, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

คนรู้สึกอย่างไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย