1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "การผ่าตัดใช้เวลาแปดชั่วโมง"

"การผ่าตัดใช้เวลาแปดชั่วโมง"

แปลว่า:It took eight hours to do the operation.

December 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I just suggested they also accept “the operation takes eight hours”.

Or am I wrong about that in some way?


https://www.duolingo.com/profile/PichNattS.

I do agree with you.


https://www.duolingo.com/profile/5kiY3

The operation takes eight hours

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย