"My father is at work."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันอยู่ที่ทำงาน

December 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kunyapakLu

เบื่อ


https://www.duolingo.com/profile/piaZCt

ของฉันมันจำเป็นด้วยหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย