"My father is at work."

แปลว่า:พ่อของฉันอยู่ที่ทำงาน

December 17, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/kunyapakLu

เบื่อ


https://www.duolingo.com/profile/piaZCt

ของฉันมันจำเป็นด้วยหรอ


https://www.duolingo.com/profile/SastraPhut

คุงพ่อง

เรียนรู้ ภ⁠า⁠ษ⁠าอั⁠ง⁠ก⁠ฤ⁠ษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย