"Areweinthesamehotel?"

แปลว่า:พวกเราอยู่ในโรงแรมแห่งเดียวกันไหม

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mynameisbo17

ตอบอย่างไรก่อไม่ถูก

3 สัปดาห์ที่แล้ว

https://www.duolingo.com/mynameisbo17

งง

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย