https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

[#Góc_tâm_sự] Dù đang chán chường hay cuộc sống bế tắc đến mấy, chỉ cần nhớ 8 điều này để vượt qua!

Everybody has a stalemate, bored life in the present. But sometimes, life is not too difficult as we think, just do not know how to think more open, more active only.

Ai cũng có những lúc bế tắc, chán chường cuộc sống hiện tại. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là ta chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn mà thôi.

In everyone life has to experience a lot of emotions. There will be times when people are so happy, so happy that they feel like they are walking in the clouds, and of course, they can not avoid the sadness and despair as if the land is falling down, tomorrow will be is the end of the world.

Trong cuộc đời mỗi người đều phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sẽ có những lúc người ta vui sướng tột độ, hạnh phúc tới mức cảm thấy như đang bước trên mây, và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc đau buồn, tuyệt vọng như thể đất dưới chân đang sụp đổ, ngày mai sẽ là tận thế.

If you do not know how to regulate emotions, one can cause foolish actions, which can not be reversed. Therefore, the most important thing to do when feeling depressed is to think positively so that you do not fall to the bottom of the abyss.

Nếu không biết cách điều tiết cảm xúc, người ta có thể gây ra những hành động dại dột, không cách nào vãn hồi được. Vì vậy, việc quan trọng nhất mỗi khi cảm thấy chán chường chính là suy nghĩ tích cực để bản thân không rơi xuống đáy vực thẳm.

Always remember the following 8 things to overcome the stormy day and get more motivation forward.

Hãy luôn ghi nhớ 8 điều dưới đây để vượt qua ngày bão tố và có thêm động lực tiến về phía trước.


1. THERE IS NO STEP ON THE ROSE

1. Chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

Sometimes you have extreme difficulties, but that's not necessarily bad. Make all the dangers of being motivated to move forward.

Có đôi khi bạn gặp phải khó khăn cùng cực, nhưng đó chưa hẳn đã là điều xấu. Hãy biến mọi nguy cơ trở thành động lực để có thể mạnh mẽ tiến về phía trước.

There are some kinds of difficulties that make us vulnerable, but at the same time we help change and grow. Do not try to resist or avoid those difficulties, because no one can live a life forever as a straight line.

Có những loại khó khăn khiến ta bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng giúp ta thay đổi và trưởng thành hơn. Đừng cố kháng cự hay trốn tránh những khó khăn ấy, bởi chẳng ai có thể sống một cuộc đời mãi mãi là một đường thẳng.

If you do not go through rainy days and storms, people will never cherish the sunny days.

Nếu không trải qua những ngày mưa gió bão bùng, người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân quý những ngày rực nắng.


2. ALL CHALLENGES ARE TEMPORARY

2. Tất cả mọi khó khăn thử thách chỉ là tạm thời

After the rain will light, if tomorrow is not clear, the day will have to stop.\

Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu ngày mai không quang thì ngày kia ắt sẽ phải tạnh.

Know how to find and capture opportunities in every difficulty, because everything in the short term is only temporary. Stop being self-inflicted and remain immersed in failure. All wounds will heal over time.

Hãy biết tìm kiếm và nắm bắt cơ hội trong mọi khó khăn, bởi tất cả mọi việc trước mắt đều chỉ là tạm thời mà thôi. Dừng ngay việc chì chiết bản thân và mãi đắm chìm trong thất bại lại. Tất cả mọi vết thương đều sẽ được chữa lành theo thời gian.


3. COMPLAINTS ALSO CAN NOT CHANGE ANYTHING

3. Oán thán cũng chẳng thay đổi được gì

When in a bad mood, people tend to blame themselves or lament others. However, even if it is sitting all day long, it does not change the problem.

Khi rơi vào tâm trạng tồi tệ, người ta thường có xu hướng tự trách bản thân hoặc oán thán kẻ khác. Tuy nhiên, cho dù có ngồi dằn vặt cả ngày thì cũng chẳng thay đổi được vấn đề gì.

Things have already happened, no way back. Instead of being mesmerized, create opportunities for yourself by embarking on action to correct mistakes.

Mọi việc đã xảy ra rồi, không cách nào vãn hồi được. Thay vì cứ mãi ủ rũ, hãy tạo cơ hội cho bản thân bằng cách bắt tay vào hành động để sửa chữa lỗi lầm.


4. EVERY FAILURE IS A VALUABLE LESSON

4. Mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá

When you stumble, your body will retain the scars. If you wipe the wound every day to mourn, it will never close the mouth.

Khi bạn vấp ngã, trên cơ thể bạn sẽ lưu lại những vết sẹo. Nếu mỗi ngày bạn lại bới móc vết thương ra để than khóc, nó sẽ chẳng bao giờ khép miệng được.

Conversely, when you know how to temporarily forget it and treat it properly, sooner or later the wound will be healed. At that time, the wound will no longer ache, but only a faint scar. It's not a failure, but a testament to the resilience of man, and also a symbol of strength, showing that you have conquered the pain and know how to overcome it for the next hybrid.

Ngược lại, khi bạn biết cách tạm quên nó đi và điều trị đúng cách, chẳng mấy chốc vết thương dù có lớn mấy cũng sẽ phải lành. Tới lúc ấy, vết thương sẽ không còn đau nhức nữa, mà chỉ còn là một vết sẹo mờ nhạt. Đó không phải là thất bại, mà là minh chứng cho ý chí kiên cường của con người, đồng thời cũng là một biểu tượng của sức mạnh, cho thấy bạn đã chinh phục được nỗi đau và biết cách vượt qua nó để hướng tới tương lai.


5. MUST TASTE THROUGH BITTER NEW FEEL SWEET

5. Phải nếm qua cay đắng mới cảm nhận được ngọt bùi

Everyone has a destination for their own, and on the path to that end, people will face many difficult challenges.

Ai cũng có một đích đến cho riêng mình, và trên con đường chạy về đích ấy, người ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách cam go.

You do not achieve success in the eyes does not mean that you can not forever reach the top of glory. If you stumble, get up and step on. You need to know how to let go of pain, you can light up without worry, afraid of anything.

Bạn không đạt được thành công trước mắt không có nghĩa là bạn mãi mãi chẳng thể bước tới đỉnh vinh quang. Nếu chẳng may bị vấp ngã, hãy mạnh dạn đứng dậy và bước tiếp. Cần phải biết cách buông bỏ những đau thương, bạn mới có thể nhẹ gánh tiến lên mà không phải lo lắng, e sợ bất kỳ điều gì.

If you have never been in bed, how can you feel the soft bed?

Nếu chưa từng nằm trên bàn chông, người ta sao có thể cảm nhận được giường đệm êm ái đến mức nào?


6. DO NOT BOTHER WITH THE NEGATIVE REACTIONS OF OTHERS

6. Đừng bận tâm đến những phản ứng tiêu cực của người khác

If you are unlucky enough to live in the midst of a whole group of negative things, be positive. Do not be tempted to drown yourself, while you are perfectly capable of rising out of the water. Do not fall, because people will take the opportunity to trample you mercilessly.

Nếu bạn chẳng may phải sống giữa một tập thể chỉ toàn nhìn thấy điều tiêu cực, hãy tỏ ra thật tích cực. Đừng vì người ta cố dìm mình mà tự chìm xuống, trong khi bạn hoàn toàn có khả năng ngoi lên khỏi mặt nước. Cũng đừng gục ngã, bởi người ta sẽ nhân cơ hội chà đạp bạn không thương tiếc.

Regardless of how good you are, people are always picking up the shortcomings of you, so the best way to do it is to smile back and forth by going over them.

Bất luận bạn là người ưu tú đến đâu, người ta vẫn luôn bới móc được những khuyết điểm nơi bạn, thế nên cách tốt nhất là hãy mỉm cười đáp trả bằng cách vượt lên hẳn bọn họ.


7. AUGHT MUST COME WILL COME

7. Chuyện gì phải đến ắt sẽ đến

If it does not come, tomorrow does not come, the day will come.

Chuyện cần đến, nếu hôm nay không đến, ngày mai cũng không đến thì ngày kia ắt sẽ đến mà thôi.

When you get lost, you can not just stand there waiting for someone to come and save you, because you can starve there. Keep moving forward, you will find more useful things, and know where to open up a new path?

Khi đi lạc đường, bạn không thể cứ đứng yên một chỗ chờ người đến cứu, bởi bạn có thể chết đói ở đó. Hãy cứ tiến về phía trước, bạn sẽ tìm được nhiều thứ hữu ích hơn, và biết đâu đấy lại mở ra được một con đường mới thì sao?

Success never smiles at people who are afraid all day, it will only come to the person who seized the opportunity only.

Thành công không bao giờ mỉm cười với những người suốt ngày sợ sệt, nó sẽ chỉ đến bên người biết nắm bắt cơ hội mà thôi.


8. INSTEAD OF MOURNING, BOLDLY STAND UP

8. Thay vì ngồi than khóc, hãy mạnh dạn đứng lên

You will be mourning from year to year, no one will run to make up for you, because in this life there is basically no fairy man.

Bạn có ngồi than khóc từ năm này qua năm khác cũng sẽ chẳng có ai chạy đến bù đắp tổn thương cho bạn, bởi trên đời này căn bản là không có ông Bụt đâu.

Find your own little fun, set up plans and create new motivation to be able to love life back.

Hãy tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ, thiết lập những kế hoạch và tạo ra động lực mới để có thể yêu đời trở lại.

The half or half cup of water is due to the perception of each person, the joy of life, or the absolute deadlock is also due to our thinking.

Cốc nước đầy một nửa hay vơi một nửa là do cách nhìn nhận của mỗi người, cuộc sống tươi vui phơi phới hay bế tắc tuyệt đối cũng là do suy nghĩ của chúng ta mà thành thôi.


 • Nguồn: Kênh14

 • Dạo này đang ôn thi chật vật nên mik cũng chán chường lắm! Ngồi đọc cái này mới phấn chấn lên một tí!

 • Nhớ ủng hộ topic nha <3


Posted at 9h53 on 17/12/2018
December 17, 2018

46 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TieuCuong_TN

1 upvote nhé <3 Chỉ mình cách làm màu cho chữ đi... Cám ơn nhiều <3

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

Thanks bạn <333

Cách làm màu chữ:

[color=màu muốn in]chữ muốn in màu[/color]

Lưu ý: Màu muốn in viết bằng Tiếng Anh

VD: [color=red]I always love BTS[/color]

=>I always love BTS

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/TieuCuong_TN

Avt JungKook... Tên + "I always love BTS" => A.R.M.Y chắc rồi :D

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

Mik là ARMY mak~ ^^

December 17, 2018

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Yo~ Vote cho Link cái nào

 • Cuộc sống vẫn còn nhìu thứ tốt đẹp lắm, nhưng chỉ chờ mk khám phá nó thoi.-.

 • Mk nghĩ Linh nên chuyển Post -> Posted là đã đăng nka~

Nhớ ra ai chưa mại!??Linh thi HKI chưa? Có tốt hong?~
December 18, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Thanks nak~

 • Cuộc sống còn rất nhiều điều bí ẩn!

 • Ok!!!

rồi nek~ S iu đúng hem~ Linh chưa thi hk1 môn nào cả!
December 18, 2018

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Kcj

 • Yep.-.

 • ^^

Đúng òi. Thế ak??S thi hết rồiT^T
December 23, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Vote..

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

Thanks!

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Kcj :vv

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/-..Lucky..-
 • Vote cho bn nghen! ♥

 • Topic bổ ích ghê!

Dạo này bn chăm chỉ đăng topic quá ha! ^^
December 18, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Thanks bạn!

 • Thanks bạn!

Mik nghĩ topic tiếp theo của mik chắc sẽ ra khoảng tháng 1!
December 18, 2018

https://www.duolingo.com/-.Moo

Vote cho em nè

December 18, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

thanks! chj là ai?

December 18, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Pusheen ý :D

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

À! Srr e lại quên!

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/.Sunlingt.

Vote. (Off 1 năm và come back)

December 18, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

Thanks! Chào mừng quay trở lại!

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/BTS-LOVE-HEART

vote nè

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

Thanks! ARMY?

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/SpadesQuinn
 • 14
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

'Cốc nước đầy một nửa hay vơi một nửa là do cảm nhận của mỗi người'. Câu này thật là hay. Có thể dựa vào câu này để quiz xem người ta đang vui hay buồn.

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

Công nhận =))) Tôi đg rất buồn!

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Òa~ Bé Linh vẫn chưa thi đó sao? Chị thi hết r nè! Biết đc điểm 2 môn lun r á!! Upvote tạo động lực cho bé nè!!

Yêu em~

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Huhu! Linh chưa thi môn nào hết! T_T

~~ Yêu chụy ~~

December 19, 2018

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Cố lên nha Linh yêu~
Oww~ Wannable lun òi sao?
December 23, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Thanks cy! ARMY fighting!
ko bt từ khi nào đã bị các anh trong Wanna one quyến rũ lun òi ;) nhg e ko bao h phản bội bts đâu! Bts vẫn quan trọng hơn wanna one!
December 26, 2018

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Yup! Em bias ai trong Wanna one? Chị thì là Jihoon! <33
December 28, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.
 • Yoon Ji-sung

 • Lee Dae-hwi

 • Hwang Min-hyun

 • Kim Jae-hwan

 • Kang Daniel

 • Park Ji-hoon

 • Ong Seong-wu

 • Lai Guan-lin

 • Bae Jin Young

 • Ha Sung-woon

 • Park Woo-jin

11 ah bé chọn anhh nào nah :D
chị thì all luôn dòi :33
December 29, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • E bias JiHoon^^

Cute quá ~

December 29, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.

_ nghe có tin đồn là BTS với ONE sắp kết hợp tạo ra nhóm nhạc mới :33 Kh bt sẽ nnào :D Nè em

December 29, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Oaoa~ Cả 11 ah cy đều bias hết chơn a~~ Yêu các ah :33

December 29, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • BTS vs One kết hợp thì còn j bằng! Nhg Linh vẫn thik BTS hđ riêng hơn là kết hợp vs nhóm khác!
December 29, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Ừm. Mà nếu có kết hợp chắc nổi lw. One vs BTS đang hot mak :D

December 30, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

BTS hđ riêng thì vẫn hơn!

December 30, 2018

https://www.duolingo.com/.Lyy.
 • sao cũng đc :))
December 30, 2018

https://www.duolingo.com/NguynVnTi543994

topic rất ý nghĩa ! upvote cho bạn

December 21, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

thanks bạn ;)

December 21, 2018

https://www.duolingo.com/ThuyChauNguyen

i like

December 22, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

thanks!

December 22, 2018

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
 • 23
 • 19
 • 17
 • 2
 • 2

Sửa ngày kia ắt sẽ phải tạnh the next day will stop (ko sát nghĩa lắm nhưng hình như câu này của topic dùng ggtranslate)

December 26, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Câu này chẳng bt dịch kiểu j nên chj đành sử dụng ggtranslate^^
December 28, 2018

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
 • 23
 • 19
 • 17
 • 2
 • 2
 • Vote (ko đúng 100% nhưng quá tuyệt rồi, me ko thể ngồi dịch dc như này)
December 26, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Thanks e (Chj ko giỏi đến z đâu^^)
December 28, 2018

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
 • 23
 • 19
 • 17
 • 2
 • 2

^^

January 3, 2019

https://www.duolingo.com/mint750113

<3

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-

<333

December 28, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.