https://www.duolingo.com/Mee_Chris

Các cách nói tắt một số cụm từ trong hội thoại tiếng Anh

  • 10
  • 6
  • 236

'Whatcha' là cách nói tắt của 'What have you'; 'Hafta' là cách nói tắt của 'Have to' hay 'Lemme' là cách nói tắt của 'Let me'.


Source: ioe


~ Bài trên có gì sai sót mong mina chỉ bảo

posted at 19:43 on 18/12/2018
12/18/2018, 12:43:58 PM

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-.Moo

Vote

12/18/2018, 1:53:52 PM

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
  • Hữu ích lắm!

  • Upvote cho chj Chi <3

12/18/2018, 2:13:03 PM

https://www.duolingo.com/BTS-LOVE-HEART

1upvote nhé

12/18/2018, 2:54:52 PM

https://www.duolingo.com/linh328

vote nhé

12/19/2018, 10:24:46 AM

https://www.duolingo.com/.Sunlingt.
  • Vó tè :3
12/19/2018, 10:52:17 AM

https://www.duolingo.com/hello792005

1 like

12/19/2018, 11:35:07 AM

https://www.duolingo.com/tkkids

bên màu xanh là đúng à bạn

12/19/2018, 12:38:59 PM

https://www.duolingo.com/-Uz-

Like

12/19/2018, 1:15:27 PM

https://www.duolingo.com/.Lyy.
  • vote cho ey :33
12/23/2018, 6:36:16 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.