"We are waiting for the publication of your book."

แปลว่า:เรากําลังรอตีพิมพ์หนังสือของคุณอยู่

December 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

กำลัง​ ต้องเขียนแยก​ ก-ํ​ -​า-ลัง


https://www.duolingo.com/profile/Top544710

มันควรจะเป็ร เรากำลังรอการตีพิมพ์หนังสือของคุณมากกว่ารึเปล่่า


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

รบกวนแก้ไขด้วยนะคะ...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย