https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

[#Cuisine] Những món ăn truyền thống tuyệt vời ở nền ẩm thực Nhật Bản

Sushi

 • Sushi is, without doubt, one of the most famous foods to come from Japan. A dish that was born in ancient times, sushi originated from the process of preserving fish in fermented rice. Today it’s made with vinegared rice and fresh fish, presented in a number of ways and shapes.

Sushi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những thực phẩm nổi tiếng nhất đến từ Nhật Bản. Món ăn này được sinh ra từ thời cổ đại, sushi có nguồn gốc từ quá trình bảo quản cá trong gạo lên men. Ngày nay, nó được làm bằng gạo giấm và cá tươi, được trình bày theo một số cách và hình dạng.


Sashimi

 • Centuries before Japanese people were eating sushi, they first enjoyed raw fish without the rice. While the name “sashimi” refers to any thinly sliced raw food, including raw beef (gyuu-sashi), chicken (tori-zashi), and even horse (basashi), fish and seafood are the most popular varieties.

Nhiều thế kỷ trước khi người Nhật được ăn sushi, lần đầu tiên họ có thể thưởng thức cá sống mà không cần có cơm. Trong khi ấy, cái tên của món ăn sashimi này dùng để chỉ bất kỳ loại thực phẩm thô nào được cắt lát mỏng, bao gồm thịt bò sống (gyuu-sashi), thịt gà (tori-zashi) và thậm chí cả ngựa (basashi), cá và hải sản là những loại phổ biến nhất.


Tempura

 • Tempura is a dish of battered and fried fish, seafood, or vegetables. Special care is given to the way the ingredients are cut as well as to the temperature of the batter (ice cold) and oil (very hot) for deep-frying, so that every piece is a bite of crisply fried perfection. In the Kanto region around Tokyo, tempura is eaten with a dipping sauce, while in the Kansai region around Kyoto and Osaka it’s dipped in flavored salt.

Tempura là một món ăn từ cá đập, chiên, hải sản, hoặc rau. Được chế biến đặc biệt từ nguyên liệu cũng như nhiệt độ của bột (đá lạnh) và dầu (rất nóng) để chiên sâu, sao cho mỗi miếng là một miếng hoàn hảo chiên giòn. Ở vùng Kanto quanh Tokyo, tempura được ăn với nước chấm, trong khi ở vùng Kansai quanh Kyoto và Osaka, nó đã nhúng muối có hương vị.


Yakitori

 • Yakitori is a dish of bite-sized cuts of chicken grilled on a skewer. It makes use of every part of the chicken — including heart, liver, and even chicken comb — to avoid wastefulness, an important element of Japanese food culture. Unlike other traditional Japanese foods, yakitori has only been eaten since around the mid-17th century, as eating meat was largely taboo in Japan for several centuries.

Yakitori là một món ăn từ thịt gà cắt nhỏ có kích cỡ cắn trên xiên. Món ăn này được sử dụng từ mọi bộ phận của gà - bao gồm tim, gan và thậm chí cả gà - để tránh lãng phí, một yếu tố quan trọng của văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Không như các loại thực phẩm truyền thống khác của Nhật Bản, yakitori chỉ được ăn từ khoảng giữa thế kỷ 17, vì phần lớn ăn thịt là điều cấm kỵ ở Nhật Bản trong nhiều thế kỷ.


Miso soup

 • Miso soup may seem deceptively simple, but it’s an essential Japanese food that’s served with any traditional meal. The soup is made from dashi stock – either fish or kelp stock – combined with miso bean paste to bring a savory umami element to any meal. Tofu and sliced green onions, as well as ingredients like fish, clams, and pork, can be added and may vary by the season.

Súp miso có vẻ đơn giản, nhưng nó là một món ăn không thể nào thiếu ở các bữa ăn truyền thống ở đất nước này. Súp được làm từ dashi stock - có thể là cá hoặc tảo bẹ - kết hợp với tương đậu miso để mang đến một yếu tố umami thơm ngon cho mọi bữa ăn. Đậu phụ và hành lá thái lát, cũng như các thành phần như cá, nghêu và thịt lợn, có thể được thêm vào và có thể thay đổi theo mùa.


Tsukemono pickles

 • Tsukemono are traditional pickles that have been eaten in Japan since prehistoric times. Made with a wide variety of ingredients, including vegetables like daikon radish and eggplant and fruits like ume plum, tsukemono not only add visual appeal to a meal with their bright colors but are also an extremely healthy food.

Tsukemono là những món dưa chua truyền thống đã được ăn ở Nhật Bản từ thời tiền sử. Được làm từ nhiều loại nguyên liệu, bao gồm các loại rau như củ cải daikon và cà tím và các loại trái cây như ume mận, tsukemono không chỉ thêm hấp dẫn thị giác cho bữa ăn với màu sắc tươi sáng mà còn là một thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe.


Udon

 • Udon is a dense and chewy noodle made from wheat flour. It’s one of the most popular foods in Japan due to its delicious taste, inexpensive price point, and versatility — udon can be eaten hot or cold and customized with any number of toppings. There are three famous regional varieties of udon noodle: sanuki udon from Kagawa prefecture in southwest Japan, kishimen from Nagoya in central Japan, and inaniwa udon from Akita in northern Japan.

Mì udon là một loại mì dày đặc và dai được làm từ bột mì. Đây là một trong những thực phẩm phổ biến nhất ở Nhật Bản do hương vị thơm ngon, giá cả rẻ và tính linh hoạt - udon có thể được ăn nóng hoặc lạnh và tùy chỉnh với bất kỳ số lượng toppings nào. Có ba loại mì udon nổi tiếng trong khu vực: sanuki udon từ quận Kagawa ở phía tây nam Nhật Bản, kishotype từ Nagoya ở miền trung Nhật Bản và inaniwa udon từ Akita ở miền bắc Nhật Bản.


Soba

 • Soba is another type of noodle dish that has been eaten in Japan for centuries. Made from buckwheat flour, soba has a long thin shape and firm texture and is very healthy. Like udon noodles, soba can be served in a hot broth or chilled with a dipping sauce, making it a delicious and healthy option any time of year.

Soba là một loại mì khác đã được sử dụng ở Nhật Bản trong nhiều thế kỷ. Được làm từ bột kiều mạch, soba có hình dạng mỏng dài và kết cấu chắc chắn và rất khỏe mạnh. Giống như mì udon, soba có thể được phục vụ trong nước dùng nóng hoặc ướp lạnh với nước chấm, làm cho nó trở thành một lựa chọn ngon miệng và lành mạnh bất cứ lúc nào trong năm.


Sukiyaki

 • Sukiyaki is a one-pot dish of beef, vegetables, and tofu cooked with a sweet soy sauce broth in a shallow cast iron pot. It became highly popular after the centuries-long ban on eating meat was lifted during the Meiji period, and is the perfect way to enjoy Japan’s incredibly rich and tender wagyu beef.

Sukiyaki là một món ăn gồm thịt bò, rau và đậu phụ nấu với nước dùng nước tương ngọt trong một nồi gang nông. Nó trở nên rất phổ biến sau khi lệnh cấm ăn thịt kéo dài hàng thế kỷ đã được dỡ bỏ trong thời Meiji, và là cách hoàn hảo để thưởng thức thịt bò wagyu Nhật Bản vô cùng phong phú và mềm mại.


Kaiseki

 • The ultimate in Japanese fine dining, kaiseki is a tasting course comprised of small, seasonally themed dishes crafted with the utmost precision and attention to detail. Kaiseki was born from the traditional tea ceremony, where small morsels of food were offered alongside the bitter green tea, and over time these offerings evolved into a multi-course haute cuisine meal.

Món ăn cuối cùng trong những ẩm thực tuyệt vời của Nhật Bản, kaiseki là một khóa học nếm bao gồm các món ăn nhỏ theo chủ đề theo mùa được chế biến với độ chính xác tối đa và sự chú ý đến từng chi tiết. Kaiseki được sinh ra từ nghi lễ trà truyền thống, nơi những miếng thức ăn nhỏ được cung cấp cùng với trà xanh đắng, và theo thời gian, những lễ vật này đã phát triển thành một bữa ăn ẩm thực nhiều món.


Source : Google.com

Ps/ Topic được dịch tạm thời. Không đúng chính xác 100% so với nội dung phần Tiếng Anh.
2 tháng trước

42 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Jolie...

chết mất

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

Yay

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/_alicia1302

Ủng hộ ~

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ topic.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/mmHg.
 • 21
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 6

vote :3

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ cho topic.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/mmHg.
 • 21
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 6

hong co gi ne :3

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/_....Tya...._
 • 25
 • 16
 • 7
 • 7
 • 157
 • like :)
2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChorlesVenn
 • Mình xin cảm ơn bạn Tya :)
2 tháng trước

[tài khoản đã đóng]

  Upvote ^^

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

  Mình cản ơn bạn

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/5five_
  • Upvote :D
  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

  Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ cho topic.

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
  • Nhìn chảy nước dãi!

  • Topic hay => Upvote

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

  Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ cho topic.

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/-onikri-

  hay

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/Natsuri_Yuki
  • 25
  • 20
  • 14
  • 13

  like

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/PhngCu3

  Interesting!

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/Ha.Chau
  • 25
  • 25
  • 9
  • 6
  • 4

  Like

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
  • Upvote

  • Món nào cx hấp dẫn à nka.-.

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/Tic.z7_
  • 23
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6

  Like)

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/_shii.25
  • 16
  • 8
  • 4
  • 41

  vote for u :)

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/GiaoGiao542

  hay quá đi <3

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/thovi758358

  yum...yum nhìn những món ăn này ngon quá

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/acesaluffy123

  upvote

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/.Lyy.
  • like :D
  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
  • Yummy~ Upvote cho bạn nè~
  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/strike.one

  kimochi ư ư

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
  • Cái đồ...!
  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/fiona7112005

  ngon quá

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/vyvy_pham

  tuyệt cú mèo

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
  • 23
  • 19
  • 17
  • 2
  • 2

  (you có phải fan của Nhật Bản ko?) I LOVE JAPAN!

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

  Ừm, cũng có thể nói như vậy. Hình ảnh thì tớ đã chèn từ đầu đến cuối rồi. Nếu máy bạn không xem được thì nên cần kiểm tra lại nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ cho topic.

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
  • 23
  • 19
  • 17
  • 2
  • 2

  Hôm nay xem dc rồi. Ko có chi

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
  • 23
  • 19
  • 17
  • 2
  • 2

  chảy dãi. like. vote. Sao sushi ko có hình ảnh ạ?

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/5five_
  • Upvote =D
  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/.Sunlingt.
  • Like (tự dịch lun á) Mị thì ko dịch đc T^T
  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/ChorlesVenn

  Dịch từ Anh sang Việt thôi. Vì vốn tiếng Anh không rành lắm nên vẫn còn một số thiếu sót.

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/binnice

  LIKE MẠNH

  2 tháng trước

  https://www.duolingo.com/FNdX7gZP

  ngon quá đi thui

  1 tháng trước
  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.