"เธอมาจากประเทศอังกฤษ"

แปลว่า:She is from England.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

ทำไมเป็น is แทนที่จะเป็น comes

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย