"ฉันไปดูกองทัพอากาศ"

แปลว่า:I went to see the Air Force.

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1

ฉันได้ไปดูกองทัพอากาศ

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย