1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ฉันไปดูกองทัพอากาศ"

"ฉันไปดูกองทัพอากาศ"

แปลว่า:I went to see the Air Force.

December 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ฉันได้ไปดูกองทัพอากาศ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.