"You are a child."

แปลว่า:คุณเป็นเด็ก

December 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wilaiwan18

เขียนถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/watcharee249106

มันยังผิดอยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย