"ฉันได้บังคับพวกเขาให้เรียนหนังสือ"

แปลว่า:I have forced them to study.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mtquinze

I force them to study ก็ได้เหมือนกัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย